Продължава изплащането на обезщетения за АМ „Хемус“, досега са изплатени над 412 000 лв.

Реклама

В Областна администрация Ловеч продължава изплащането на обезщетения на собствениците на отчуждени имоти за изграждането на новите участъци на АМ „Хемус“. До момента са изплатени общо 412 357 лв, които обхващат 137 имота от селата Лисец, Баховица и Славяни в изпълнение на решение 508 от август 2019, за които са изплатени 342 958 лв и 35 имота в селата Брестница, Български извор, Пещерна, Торос и Дерманци в изпълнение на решение 671 от ноември 2019 г. с изплатени 69 399 лв.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обяви, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на АМ „Хемус“, в участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Реклама

Реклама