Удължава се грипната ваканция за учениците в Община Ловеч до 16 март

Реклама

Удължава се грипната ваканция за учениците в  Община Ловеч след предписание от РЗИ – Ловеч. Учениците ще трябва да се явят в класните стаи на 16 март, понеделник.

РЗИ Ловеч съобщи още, че заболяемостта от грип и ОРЗ в област Ловеч е нормална. Но като  се вземе предвид усложнената епидемична обстановка относно COVID-19 в областите Плевен и Габрово и обстоятелствата, че в учебни заведения в област Ловеч има ученици от различни области, институцията с превантивна цел препоръчва удължаване на срока за неучебни занятия на територията на област Ловеч до 13 март, включително.

Същевременно РЗИ Ловеч предостави на всички общини и на областен управител „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на заболяването COVID-19“, изготвен от експерти на Националния център по заразни и паразитни болести. Инструктивните материали за почистване и дезинфекция ще бъдат предоставени в детски и учебни заведения, социални структури за деца и възрастни, регионалните структури на изпълнителната власт и работодатели.

Реклама

С цел опазване здравето на подрастващите и превенция разпространението на заразни заболявания, медицинските специалисти в детските градини и училищата ще оказват съдействие и контрол при приготвянето на дезинфекционните разтвори и стриктното спазване на утвърдения хигиенен и дезинфекционен режим, в т.ч. и в местата за хранене и предлагане на храни.

Алгоритъмът е предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните и с тяхно съдействие, инструкциите за правилен хигиенен и дезинфекционен режим ще бъдат предоставени на обектите за хранене и развлечения.

Реклама