Текат аварийно-възстановителни работи по отстраняване на възникналите проблеми с водоснабдяването в Български извор

Реклама

На 10-ти март със Заповед №186/10.03.2020 г. на Кмета на Община Тетевен, бе обявено частично бедствено положение в село Български извор. Причината са причинените значителни щети на водоснабдителната инфраструктура в резултат от падналите обилни валежи на 8-ми и 9-ти март.

След сформиране на екипи и своевременна реакция от страна на всички институции, вече текат аварийно-възстановителни работи по отстраняване на възникналите проблеми с водоснабдяването. От вчера на различни места в селото са разположени 9 броя водоноски, от които жителите се снабдяват с вода. Днес бяха извършени подготвителни дейности на пътя, който води до резервоар, захранващ селото. Към момента той се пълни с вода, като по този начин ще се осигури водоснабдяване по няколко часа в денонощието. Доставени са и необходимите тръби за изграждане на временно трасе за възстановяване на водоподаването.

Същевременно всички мерки, определени със Заповед на Кмета на Община Тетевен за овладяване на бедствието, се изпълняват. Поддържа се добра комуникация между всички институции, които работят съвместно за справяне с възникналите проблеми. Осигурен е нормален обществен ред. Уведомени са Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч с оглед вземане на отношение по компетентност, както и РЗИ – Ловеч. Приемът и занятията в ДГ ,,Здравец“ с. Галата изнесени групи в с. Български извор, са преустановени, с цел предприемането на превантивни мерки във връзка с обявеното частично бедствено положение и регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Реклама

Реклама