Информация във връзка с обявеното на 13 март извънредно положение на територията на Република България

Реклама

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев разпореди неотложни противоепидемични мерки на територията на цялата страна до 29.03.2020 г. с цел ограничаване разпространението на вируса.

Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Министър Кирил Ананиев нареди преустановяване посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Реклама

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително и спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и др.).

Подробности за предприетите противоепидемични мерки и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването ВИЖТЕ ТУК

Реклама