Без такси за ползване на тротоарните площи по улица „Иван Вазов“

Реклама

По предложение на кмета на общината д-р Мадлена Бояджиева, Общински съвет – Тетевен прие решение да не се събират такси за ползване на тротоарни площи по улица „Иван Вазов“, гр. Тетевен в участъка от Исторически музей – гр. Тетевен до „Централна кооперативна банка“ АД.

Решението е във връзка с реализация на проект „Основен ремонт на тротоарни и улични настилки по ул. ,,Иван Вазов“, гр. Тетевен и отчита произтичащите от това затруднения за граждани и фирми, упражняващи търговска дейност в този участък, както и с оглед избягване създаването на пречки и проблеми при реализация на строително-ремонтните дейности. Освен това, до приключването им ще се издават разрешения, но няма да се заплащат такси за ползване на общински терени за разполагане на стълби и подходи, осигуряващи достъп до търговските обекти, маси за консумация, стелажи за продажба на печатни издания, кафе-автомати и хладилни витрини.

На следващото заседание на Общинския съвет през месец февруари ще бъде внесено предложение да не се събират такси и за другата част от ул. ,,Иван Вазов“, където ще се реализират дейности по ремонт на улична и тротоарна настилка по проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“.

Реклама

Реклама