Кметът на Община Тетевен: Всички трябва да сме дисциплинирани и да спазваме всички въведени мерки

Реклама

Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен с призив към жителите на общината: ,,Благодаря ви, че в тези няколко дни спазвате мерките и показвате дисциплина. Това е добрият пример, който трябва заедно да даваме всеки ден! Всички трябва да сме дисциплинирани и да спазваме всички въведени противоепидемични мерки, за да предпазим себе си и другите! Моля, да ограничите социалните си контакти и пътувания и да спазвате максимална лична дисциплина и хигиена! Отново призовавам за търпение, толерантност и отговорност! “

Всички мерки, предприети от Община Тетевен са съобразени с наредените от Националния оперативен щаб и Заповедта на МЗ. Необходимо е на територията на община Тетевен всички собственици на веригите за хранителни стоки, битови и санитарни стоки, на търговските обекти, които могат да извършват дейност в условията на извънредното положение, задължително да създадат ред и организация, при който няма струпване на хора в и пред обектите, като разстоянието трябва да бъде минимум 1 метър между всеки жител. Ще бъде организиран строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР.

Работата на Общинския спортен комплекс, посещенията в пенсионерските клубове и провеждането на съботния пазар се отменят. Поставени са табели на детските площадки, с които се забранява използването на детските съоръжения с цел предпазване от разпространение на вируса.

Реклама

С цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата им да напускат домовете си и да контактуват с други хора Домашен социален патронаж продължава да работи. Всички възрастни хора, които имат нужда от подкрепа, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.

Община Тетевен апелира гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

При невъзможност за това, Общинският център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Тетевен и Отдел „Местни данъци и такси“ работят, като са предприети всички мерки за дезинфекция и пропускателен режим.

Достъпът на външни лица в сградата на Община Тетевен е ограничен и при необходимост от лична среща и консултация на гражданите, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе в Общински център за услуги и информация на гражданите.

Открива се денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение – 0678/5 22 00; вътр. 100.

Община Тетевен ще информира своевременно обществеността при нова промяна на наложените противоепидемични мерки, въведени във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

Към днешна дата те включват:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Реклама