Информация от сектор „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Ловеч

Реклама

ОД МВР-Ловеч информира, че гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания.

Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес: lovech@mvr.bg

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч и РУ Троян, Тетевен и Луковит ще работи с граждани от понеделник до петък от 08:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.

Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Ловеч 
припомня, че във връзка с необходимостта от  избягване на голямо струпване на хора на гишетата,  собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май.

Реклама

При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.

Реклама