На територията на община Тетевен са въведени противоепидемични мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка

Реклама

Всички мерки, предприети от Община Тетевен са съобразени с наредените от Националния оперативен щаб и Заповедта на МЗ.

1.Създаден е общински кризисен щаб с оперативен и разширен състав, включващ представители на всички ангажирани институции в общината;

2.Осигурена е публичност на всяка информация, касаеща превантивни мерки и изпълнение разпореждания на МС, МЗ, Национален оперативен щаб и общински кризисен щаб към граждани, институции, фирми на официалния сайт на община Тетевен;

Реклама

3.Обявен е денонощен телефон за сигнали от граждани във връзка с извънредното положение – 0678/5 22 00; вътр. 100;

4.Преустановена е дейността на Детски градини, Детска ясла, Детска млечна кухня, училища, Общински спортен център, Център за подкрепа и личностно развитие, Дневен център за лица с увреждания, а Центърът за обществена подкрепа работи само за спешен прием;

5.Домашен социален патронаж продължава да работи. Всички възрастни хора, които не са потребители на ДСП, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти, могат да се обърнат за съдействие към служители на Домашен социален патронаж на тел.: 0678/5 2361 за гр. Тетевен, а в населените места към кметовете на Кметства и кметски наместници.;

6. Преустановена е организацията и провеждането на всички събития от културна, спортна, младежка и туристическа програми на Община Тетевен;

7. Дадени са указания за преустановяване посещенията в пенсионерските клубове;

8. Отменени са съботния пазар в гр. Тетевен и пазарите в с. Галата и с. Глогово;

9. Спрян е достъпа до всички открити детски площадки, на които са поставени табели и обезопасителни ленти;

10. Извършва се системно дезинфекциране на терена на Кооперативния пазар и на обществени места пред хранителни магазини, аптеки и спирки на градския транспорт.

11. Създава се организация за започване поетапно измиване на уличната мрежа в града.

12. Въведена е препоръчаната от МС и МЗ организация на административно обслужване в Община Тетевен и кметствата, с осигурен пропусквателен режим и изпълнение на всички мерки за дезинфекция и ползване на предпазни средства. Публикувани са указания за гражданите относно извършването на административното обслужване в Община Тетевен и кметствата, като е препоръчано на гражданите да се възползват от заявяване, заплащане и получаване на административни услуги чрез лицензирани пощенски оператори или чрез Системата за сигурно електронно връчване през потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/;

13. Разпоредени са действия относно стриктно спазване на санитарно-хигиенни мерки и ползване на предпазни средства и дезинфектанти, изискуеми в период на извънредно положение, във връзка с епидемиологична и ситуация във всички общински институции и звена, фирми, търговски обекти, банкови и други институции;

14. Проведени са срещи с превозвачите за стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми и изисквания за ползване на предпазни средства в автобусите. Създава се организация за термоконтрол на пристигащите с автобуси от населени места с установени случаи на коронавирус.

15. Дадени са указания на Кметовете и кметски наместници да съдействат на институциите, ангажирани с изпълнение на разпоредените от МС и МЗ мерки, вкл. информация за пристигнали от чужбина лица;

16. Поддържа се постоянен контакт с всички институции, ангажирани с изпълнение на разпоредените от МС и МЗ мерки и действия.

Всички мерки, въведени от държавата и информация, свързана с епидемичната обстановка, може да следите на официалния сайт на Община Тетевен www.teteven.bg.

Държавата е в извънредно положение. Сега най – важното е да запазим спокойствие, да бъдем отговорни и дисциплинирани. Трябва да спазваме правилата, за да опазим себе си и околните! Призоваваме за търпение, толерантност, загриженост и отговорност.

Реклама