Важни телефони във връзка с извънредното положение

Реклама

Тел.: 0678/ 5 23 61 на Домашен социален патронаж, гр. Тетевен – приемат се заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти;

Телефони на кметствата в населените места,  където се приемат заявки от възрастни хора, които не са потребители на патронажа, но имат нужда от доставка на пакетирани хранителни продукти в самото населено място;

Тел: 0678/ 5 22 00; вътр. 100 – За сигнали от граждани във връзка с извънредното положение.

Реклама

Реклама