Промени в графика на автобусните линии от транспортните схеми на Община Тетевен

Реклама

На основание писмо Изх. № 10-03-43/20.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с обявеното извънредно положение, се променя графика на автобусните линии от транспортните схеми на Община Тетевен:

1. Автобусната линия Тетевен – Плевен, както следва:

Пътува в понеделник, сряда и петък – от Тетевен – 6.30 ч., от Плевен -13.00 ч.

Реклама

Забел.: Плевенските автобуси не пътуват.

…………………………………………………………………………………………………………

2. Автобусната линия Бабинци – Тетевен, както следва:

Тръгване от Бабинци – 7.00 ч., а в часовете 6.30 ч. и 8.00 ч. няма да пътува.

………………………………………………………………………………………………………….

3. Автобусната линия Глогово – Ловеч – преустановява се до второ нареждане.

………………………………………………………………………………………………………….

4. ГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ – по приложено маршрутно разписание

Маршрутно разписание на градския транспорт при извънредно положение може да видите – тук.

Реклама