Равнището на безработица през февруари в област Ловеч е 10.5%. В Тетевен е 14.8%

Реклама

Равнището на безработица за страната е 6.2%.

Равнището на безработица през февруари 2020 г. е 10.5%, като се запазва непроменено спрямо предходния месец. Същевременно, в сравнение с февруари 2019 г., равнището на безработица нараства с 0.7 процентни пункта. Това съобщават от Дирекция Регионална служба по заетостта в Ловеч.

Намалява минимално броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през февруари. В бюрата по труда от регион Ловеч са регистрирани 5 845 безработни лица. Те намаляват с 13 души (0.2%) спрямо януари. В сравнение с февруари 2019 г. безработните са с 386 лица (7.1%) повече.

Най-ниска е безработицата през февруари в община Троян – 5.6%, община Ловеч – 6.6%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин –30.8% и в Ябланица – 25.5%. Останалите общини са с равнище на безработица в Априлци -8.8%, в Тетевен – 14.8%, в Луковит – 20.0% и в Летница – 20.9%.

Реклама

Февруарските данни сочат, че на работа са постъпили 406 лица, които са с 23 лица повече (6.0%) спрямо предходния месец и с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година. Значителен е делът на устроените в реалната икономика общо 390 лица – 96.1% от общо постъпилите на работа.

В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 16 лица, в т.ч. 15 по схеми на ОП „РЧР” и 1 лице по програми за заетост.

През февруари на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 225 работни места, с 101 места по-малко от януари и с 179 места по-малко от февруари 2019 г. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (77.8%).

Най-голям е делът на заявените свободни работни места на първичния пазар от сферата на следните икономически дейности: 44% – в преработваща промишленост, 15% в държавно управление, 14% в хотелиерството, 6% в търговия, 5% в аграрен сектор, 4% в административни и спомагателни дейности, 4% в образование,  и други.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 16 места, а по схеми на ОП „РЧР” – 8 работни места.

Дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като през месеца 12 лица са извършили регистрация като търсещи работа лица, от които 2 са заети, 1 учащо се лице и 9 пенсионери.

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, осигуряващ защита и сигурност; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и др.

Реклама