Променя се графика на автобусна линия Тетевен – София

Реклама

На основание писмо Изх. № 10-03-43/20.03.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с обявеното извънредно положение, се променя графика на следната автобусна линия от транспортните схеми на Община Тетевен:

Автобусната линия Тетевен – София, изпълнявана от „РАР-Валенсия“ ЕООД:

  • Петък:
    • от Тетевен –   6.30 часа;      
    • от София – 12.30 часа;
  • Неделя:
    • от Тетевен – 10.00 часа;
    • от София – 12.30 часа.

В останалите дни от седмицата транспорта по тази линия се спира до 29.03.2020 г.

Реклама

Реклама