В област Ловеч се забранява ползването на вендинг автомати, има нови изисквания и за предлагането на плодове и зеленчуци

Реклама

Обектите за търговия с храни, които ги предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва да ги съхраняват по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с тях или да са индивидуално предварително пакетирани, или да се опаковат пред клиента, като служителите задължително работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики. Това разпореди РЗИ – Ловеч след проведено неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, организирано от областния управител Ваня Събчева.

Заповедта на РЗИ – съгласувана с членовете на щаба, да се прилага от утре, 1 април.  В нея се разпорежда още:

  • За предлаганите плодове и зеленчуци, в обектите да се осигурят еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите, като служителите задължително работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики;  На видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване трябва да бъдат добре измити.
  • Забранява се използването на вендинг – автомати, предлагащи топли и студени напитки и други хранителни стоки на открито и в сгради;
  • Ръководителите на банкови клонове да организират стриктно спазване на мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като се въведе ред за дезинфекцията им;
  • Собствениците на обекти, на територията на които са разположени терминали за самотаксуване за закупуване на електронни винетки, автомати за продажба на жетони и други автомати за самотаксуване да предприемат необходимите действия за редовно почистване и дезинфекция на същите;
  • За дезинфекция на повърхностите обектите по т.4 и т.5 от заповедта да се използват дезинфектанти, които не изискват последваща обработка на повърхностите напр.измиване) и да се поставят табели, указващи спазване на дистанция между гражданите на разстояние 1,5 – 2 метра;
  • В превозните средства за обществен и таксиметров превоз на пътници да се допускат лица само с маски;
  • Водачите на моторни превозни средства за обществен и таксиметров превоз на пътници, при работа да използват лични предпазни мерки – маски, ръкавици. Собствениците на фирмите, предоставящи обществен и таксиметров превоз да прилагат стриктно мерките за дезинфекция на превозните средства.

Както вече стана ясно, със своя заповед министърът на здравеопазването от днес, 31 март, е отменил заповедта си от 30 март за задължителното носене на защитни маски. Областният щаб горещо препоръчва обаче да се насят маски на обществени места – открити и закрити, тъй като не е ясно кои хора са носителите на заразата преди още да са проявили симптоми. Носенето на маски от всички намалява рискът от разпространение на заразата от лица, които са само вирусоносители към този момент, но нямат симптомите на коронавируса.

Реклама

Реклама