Карантинирани и самотно живеещи хора над 65 години получават хранителни продукти от БЧК

Реклама

Карантинирани лица и самотно живеещи хора над 65 години получават хранителни пакети от БЧК. Във връзка с извънредната ситуация Агенция „Социално подпомагане“ е разпоредила на най-голямата доброволческа организация в България – Българският червен кръст, като партньор по „Хранителна програма – 2018“ от „Фонд за европейско подпомагане на нуждаещи се лица“, остатъчните количества след раздаване на основната група да бъдат насочени към групите – самотно живеещи лица над 65 години, лица под карантина, социални патронажи и програма „Топъл обяд“ към общините на територията на област Ловеч.

За целта БЧК получава от общините списъци на лицата, които общо за областта са 1102 души. Средно всеки човек в нужда ще получи хранителен пакет по около 30 кг. Той съдържа пакетирана храна от първа необходимост

За по-бързото разпределяне на количествата пакетите, предназначени за социалния патронаж и програмата „Топъл обяд“ ще се разнесат от социалните патронажи към общините Тетевен, Луковит, Троян и Ловеч, а карантинирани и голяма част от самотно живеещите хора над 65 ще получат подкрепата от БЧК с помощта на кметове и кметски наместници по места.

Реклама

Днес, 3 април, социалният патронаж с община Тетевен получи пакети за 52 човека и по програмата „Топъл обяд“ за още 49 човека. Отделно от това до 16 април храна ще получат и карантинирани лица от града и самотни хора от селата. На 8 април хранителни пакети ще бъдат раздадени на 163 човека в община Ловеч. На 10 и 15 април съответно ще се раздаде храната и в общините Троян и Луковит. Поетапно ще бъдат раздени хранителни пакети и в другите общини, където има самотно живеещи и карантинирани хора.

След приключване на акцията в Тетевен, директорът на ОС на БЧК Ловеч Цветомира Георгиева докладва на областния управител, че е доволна от добрата организация на общинската администрация, на социалния патронаж и на кметовете на кметства хранителните пакети да достигнат по най-бързия начин до нуждаещите се хора.

Реклама