Възстановява се дейността на съботния кооперативен пазар

Реклама

Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването със Заповед № 235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен се възстановява дейността на съботния кооперативен пазар, считано от 11.04.2020 г. с работно време всяка събота от 8:00 ч. до 13:00 ч.

Със Заповедта се разрешава извършване на търговска дейност само на земеделски производители.

Дейността на кооперативния пазар ще се извършва при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки от страна на МЗ и Община Тетевен:

Реклама

  • Разпределение на местата за разполагане на продукция на земеделски производители при спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  • Поставяне на заграждения, с цел предотвратяване струпване на хора и определяне на задължително еднопосочно движение на потребителите в рамките на пазара;
  • Осигуряване на контролиран достъп на потребителите към съответните места на продавачите;
  • Поставяне на информационни табели със задължителни разпоредби за прилагане на противоепидемичните мерки;
  • Задължително ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  • Осигуряване от страна на продавачите на съответните санитарно-хигиенни мерки за предлагане на стоките в опаковки и предпазването на храните от вторично замърсяване;
  • Извършване от страна на продавачите на задължителна дезинфекция на заетите площи и спазване на лична хигиена;
  • Задължителна дезинфекция на свободните търговски площи преди началото и след края на работното време.

С пълния текст на Заповед № 235/07.04.2020 г. на Кмета на Община Тетевен и с въведените противоепидемични мерки за възстановяване дейността на кооперативния пазар, може да се запознаете ТУК

Реклама