Областният управител проведе трето неприсъствено заседание на кризисния щаб по здравеопазване

Реклама

Областният управител Ваня Събчева проведе трето неприсъствена заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване в Ловеч. Както вече е ясно, той бе създаден като координиращ работата на регионалните институции и местните власти орган по ограничаване разпространението на COVID-19 /коронавирус/ и спазването на мерките, предприети в извънредното положение.

Дневният ред включваше представянето на актуалната към момента епидемична обстановка в областта, информация относно осъществената контролна дейност на територията на областта от ОДБХ Ловеч в изпълнение на заповедите на Министъра за здравеопазването; информация за необходимостта от здравни медиатори за работа на терен в ромските общности и възможности за привличането им по програми за заетост и обсъждане на предприети действия от общините във връзка с организация на дезинфекцията на етажната собственост.

По данни на Информационната система за лицата под карантина-единна в цялата страна, за област Ловеч данните сочат /към 10 ч. на 7 април/, че е изтекла 14-дневната карантина за 886 лица от началото на епидемичната ситуация и въвеждане на карантинните мерки през м.февруари. В период на карантина и медицинско наблюдение са 430 лица, влезли в страната и въведени в системата от ГКПП чрез предписания за поставяне под карантина, контактни на доказани положителни за COVID-19 лица и лица, поставени под карантина от инспекторите на Регионална здравна инспекция. РЗИ осъществява наблюдение на 22 лица, които не са осъществили правото си на избор на личен лекар, докладва д-р Анета Винева, като подчерта, че системата се администрира от Министерство на здравеопазването, като до29 март т.г. вкл. са въведени всички данни за карантинирани лица, като данни са въвеждани едновременно от всички инспекции за лица на тяхна и на територията на друга инспекция, така че в реално време да е актуален броят на карантинираните лица. Представени бяха и резултатите от осъщественият контрол от РЗИ-Ловеч на разпоредените мерки.

Реклама

ОДБХ Ловечпредставиха информация относно осъществената от тях контролна дейност на територията на областта в периода 13.03 до 26.03.2020 г.Извършени са 15 проверки на обекти за търговия на дребно, 9 проверки в производствени обекти и 4 проверки на обекти за търговия на едро. За периода са издадени две предписания в обект тип кухня-майка „Държавен социален патронаж“ и на склад за търговия на едро с храни. Също така са извършени две проверки по сигнали и жалби на граждани, като е съставен един акт за установяване на административно нарушение.

В изпратените до Областен управител писма общините докладват за необходимостта от здравни медиатори за работа на терен в ромските общности, като от предоставената информация стана ясно, че имат нужда от такива лица, и въпреки проведени процедури за подбор, все още не са назначени. Очаква се Националната мрежа на здравните медиатори да предостави информация на какъв етап е подготовката за преминаване към дистанционна форма на обучение, във връзка с необходимостта от подпомагане действията на общините на терен, сред уязвимите общности, за предотвратяване разрастване на епидемията от COVID 19.

По отношение дейностите по дезинфекция на етажната собственост стана ясно, че в някои общини са въвели мерки за осъществяване на необходимата дезинфекция, предоставени са разяснителни материали, указващи задълженията и препоръките към домоуправителите, раздадени са предпазни маски и ръкавици, които да се ползват при посещение на Обществени сгради.

Областна администрация представи за съгласуване Проект на Правилник за организацията и дейността на Областен кризисен щаб по здравеопазване. Предложения и допълнения са постъпили от Община Ловеч, като препоръките са приети и отразени.

На заседанието е станало ясно, че информацията, изпращана от РЗИ-Ловеч, като списък карантинирани лица, писма и заповеди, относно шофьори на тежкотоварни автомобили и др. касаещи извънредното положение в страната едновременно ще бъде препращана електронно към Регионалните полицейски управления и към общинските администрации.

По искане на Областен управител РЗОК-Ловеч уведомява, че не са извършвани проверки, както и не са получавани указания от НЗОК за действия от тяхна страна, във връзка със значително намаления обем на работа в лечебните заведения през месец март, което се потвърждава и от получено писмо от НЗОК, очакват се и данните от болниците.

Протоколът от неприсъственото заседание е публикуван в сайта на Областна администрация.

Реклама