Окръжна прокуратура-Ловеч възложи проверки, свързани с продажбата и цените на лекарствените средства в аптечната мрежа

Реклама

По разпореждане на Върховна административна прокуратура Окръжна прокуратура-Ловеч възложи на РЗИ-Ловеч да извърши проверка, свързана с продажбата и цените на лекарствените средства в аптечната мрежа на Ловешка област.

Проверките се извършват от комисия, включваща представители на РЗИ, РЗОК и ОДМВР-Ловеч. За периода 16.03.2020 г. – 27.03.2020 г. са извършени проверки на 16 аптеки и две дрогерии на територията на община Ловеч. При проверките не са установени нарушения в ценообразуването на предлаганите лекарствени продукти.

През периода 30.03.2020 . – 02.04.2020 г. комисията е извършила проверки на 12 аптеки на територия на общините Троян и Тетевен. При проверките не са установени нарушения в ценообразуването на лекарствените продукти.

Реклама

Комисията е установила,че в обектите се спазват изискванията на почистване, дезинфекция и ползването на лични предпазни средства.

От ТД НАП са извършени проверки на 4 магазина за продажба на хранителни стоки. Не са констатирани нарушения на данъчното и осигурително законодателство.

Проверките ще продължат до края на извънредното положение в страната.

Реклама