РЗИ Ловеч и ОДБХ Ловеч за работата на обекти за тестени закуски

Реклама

Във връзка с множество запитвания предоставяме информацията на РЗИ Ловеч и ОДБХ Ловеч относно работата на обекти за производство на тестени закуски (баничарници):

При спазване на всички здравно-хигиенни изисквания, разпоредени от Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб и осигурени условия за недопускане прекия контакт на клиента с неопаковани предварително храни, обектите за тестени закуски могат да работят, спазвайки следните изисквания:

  • Да не се допуска влизането на клиенти в обекта;
  • Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари (следва опаковането на закуските и боравене с парични средства да е от различни лица в обекта);
  • Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;
  • Да се учести дезинфекционния режим в обекта;
  • Да не се допуска на работа в обекта персонал със здравословни оплаквания;
  • Да се създаде организация за недопускане струпване на хора на прилежащите към обекта площи, като чрез подходящи табели, указания се указва спазването на дистанция на 1,5-2 м между лицата.
  • Стриктен контрол от страна на бизнес-оператора на тези обекти за спазване въведените процедури за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала.

Всички останали заведения за бързо обслужване – снек-бар, бистро, закусвални, обекти, предлагащи фастфууд (сандвичи, скара, сосове, салати, пържени картофи, сладкарски изделия, сладолед, топли напитки и др.), попадат в обхвата на заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, на които е разрешено доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Реклама

Реклама