Съобщение от Териториално статистическо бюро – Северозапад

Реклама

Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, ръководството на НСИ взе решение да бъдат преустановени посещенията на домакинствата от служители на териториалните статистически бюра.

За да се продължи да се изпълнява Националната статистическа програма, приета от Министерски съвет с Решение №19 от 17.01.2020, Обн., ДВ, бр 6 от 21.01.2020, в условията на извънредно положение, служители на териториалните статистически бюра ще събират необходимата информация от физическите лица в тези домакинства по телефона.

Реклама