Баничарниците в областта информирани как да работят

Реклама

48 заведения за бързо обслужване, тип „баничарница“ в област Ловеч са информирани как да работят в условия на извънредното положение. Това информира областния управител Ваня Събчева директорът на ОДБХ д-р Росен Федерчев.

След като РЗИ Ловеч даде становище по въпроса могат ли и при какви условия да работят тези заведения, на 17 април, петък, са извършени посещения на част от обектите от тип „баничарница“, регистрирани в ОДБХ на територията на Област Ловеч с цел запознаване на бизнес-операторите с изискванията за извършване на дейност по време на обявеното извънредно положение по отношение завишаване на хигиенните изисквания с цел предоставяне на безопасни храни. Срещу подпис са връчени копия от заповед на Изпълнителния Директор на БАБХ и информационни материали, уверяват от ОДБХ.

В община Ловеч от регистрираните 18 обекти, дейност извършват 5 баничарници, 7 от бизнес-операторите вече са уведомени срещу подпис за мерките, които трябва да прилагат при работа в извънредно положение; за община Троян от регистрираните 10 обекти, дейност извършват 2, а запознати са 7 от бизнес- операторите срещу подпис; в община Луковит от регистрираните 9 обекти са проверени 5 и няма работещи към момента, но бизнес-операторите на проверените обекти са запознати с изискванията за работа в извънредно положение; в община Тетевен от регистрираните 6 обекти са проверени 5 и няма работещи към момента. Бизнес- операторите на проверените обекти са запознати с изискванията за работа в извънредно положение, в община Ябланица бизнес операторът работи и е уведомен за изискванията за работа в извънредно положение.

Реклама

В рамките на деня от регистрираните 48 обекти са посетени общо 35 от тях в общините Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит и Ябланица. От посетените, дейност извършват 8 бр. обекти, а общо 25 от бизнес-операторите са запознати с мерките за работа с дадените им конкретни указания от инспекторите от отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ- Ловеч.

Посещенията и проверките на тези обекти ще продължат през празничните дни и след това от инспектори от отдел „Контрол на храните“, уверяват още от ОДБХ Ловеч.

Реклама