Регистрира се спад на заболяемостта в област Ловеч

Реклама

През последната  седмица заболяемостта от ОРЗ за гр.Ловеч е 39,60 на 10 хиляди, при 115,75 на 10 хиляди  за предходната седмица. Регистрира се спадане  на заболяемостта, при средна заболяемост от ОРЗ за страната 125,13 на 10 хиляди, съобщават от РЗИ Ловеч.

В информацията става ясно още, че за периода 04.02.2019г. – 08.02.2019г. са извършени 27 проверки на обекти за хранене и развлечение и лечебни заведения за извънболнична помощ, за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва. В 3 обекта за хранене и развлечение в гр. Ловеч и с. Златна Панега са издадени актове за установено административно нарушение на физическо лице за нарушение на Наредба №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Извършени са  10 проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на детски градини в с. Златна Панега, гр. Ябланица, с. Дбродан, с. Калейца, гр. Троян и гр. Луковит и 2 проверки за здравословното хранене на учениците в гр. Тетевен и гр. Ловеч  – не са установени нарушения.

Реклама

Извършени са и планови проверки по метрология и по регистрацията на 2 заведения за извънболнична медицинска помощ в гр.Ловеч. Не са установени нарушения при извършените проверки по регистрацията. Средствата за измерване, подлежащи на контрол са преминали задължителните метрологични проверки.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са четири жалби срещу болнични листи от работодател. Жалбите са насочени за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  101 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани пред НЕЛК са 2 експертни решения. Обжалвани пред ТЕЛК чрез Картотеката са 1 болничен лист. Изпратени са 32 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 97 броя експертни решения.

За периода 04.02.2019 – 10.02.2019г., включително на територията на област Ловеч, са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

       Чревни инфекци

  • Колиентерит – 1сл.

– 1 сл. за гр. Априлци – бебе на 6 месеца.

  • Салмонелоза – 1сл.

– 1 сл. за гр. Троян – 81г. жена, без рискови контактни.

       Дихателни инфекции

  • Варицела – 13сл.

– 12 сл. за гр.Ловеч – ДГ „Детелина”

– 1 сл. за с.Дебнево

  • Туберкулоза – 2сл.

– 1сл. за гр.Тетевен на 38г. безработен

– 1сл. за с.Бежаново на 47г. безработен

       Вирусни хепатити

  • Хепатит С – 1сл.

– 1 сл. за гр.Ловеч

Реклама