РЗИ разреши работата на вендинг автоматите

Реклама

Директорът на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева промени своя заповед от 31 март т.г. /вижте тук/, с която в т. 3 се забраняваше работата на вендинг автоматите в областта. В заповедта с днешна дата се отмерят и т. 7 и т. 8, тъй като разпореждането в тях е включено вече в заповед на министъра на здравеопазването, тоест НЕ отпадат наложените в тях забрани, а само основанието за тях.

С днешната заповед на РЗИ, която влиза в сила от утре, 23 април, всъщност се разрешава работата на вендинг автоматите за топли и студени напитки и храни на територията на област Ловеч, разположени на открито и в сгради при спазване на здравно-хигиенните изисквания и организация за почистване и дезинфекция от собствениците на машините.

Важно е да се знае, че контролът по спазването на противоепидемичните мерки за тяхното обслужване ще е засилен и ще се осъществява от ОДБХ. Проверки ще извършват и служители на ТД на НАП, офис Ловеч.

Реклама

Новата заповед можете да видите – тук.

Реклама