Съдийската колегия на ВСС откри 27 процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Реклама

Решението ще се обнародва след изтичане на извънредното положение

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

С решението се стартират процедури за 14 съдилища, в които длъжността „административен ръководител – председател“ е свободна: Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Ардино, Районен съд – Велинград, Районен съд – Мадан, Районен съд – Нови пазар, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Пещера, Районен съд – Първомай, Районен съд – Средец, Районен съд – Тервел, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Трявна и Районен съд – Тополовград.

Откриват се също процедури за 13 съдилища, в които предстои да изтече мандатът на избрания административен ръководител: Районен съд – Панагюрище, Районен съд – Харманли, Районен съд – Никопол, Районен съд – Чепеларе, Районен съд – Айтос, Районен съд – Малко Търново, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Сливен, Районен съд – Козлодуй, Апелативен съд – Велико Търново, Районен съд – Несебър, Районен съд – Монтана и Районен съд – Бяла Слатина.

Реклама

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще се публикува на интернет сайта на ВСС след приключване на извънредното положение. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Реклама