Внесоха предложение за удържане на 50% от възнаграждението на кмета, председателя на Общинския съвет и на общинските съветници

Реклама

Групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Тетевен внесоха предложение в Общинския съвет за удържане на 50% от възнаграждението на Кмета на общината, на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници за периода на въведеното извънредно положение.

Предвид на това, че основните дейности по превенцията на COVID – 19 в общината се извършват от Общинската администрация, МБАЛ – Тетевен, РУ на МВР, домашния социален патронаж и с цел да се подпомогне работата на тези институции, се предлага набраните средства да бъдат разпределени и предоставени на МБАЛ – Тетевен, общопрактикуващите лекари в селата, Общинската администрация, РУ на МВР и домашния социален патронаж за лични предпазни средства, препарати за дезинфекция, лекарства и консумативи, които да се използват по време на пандемията.

Реклама