Тетевенец с пълна стипендия за едногодишно обучение в САЩ

Реклама

Никола Николов от гр. Тетевен, ученик в ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, беше одобрен от програма за ученически обмен в САЩ Kennedy Lugar  – Youth Exchange and Study (YES). Никола е ученик в 10 В клас и изучава немски и испански език.

Какво представлява програма YES?
Обменната програма за ученици Кенеди-Лугар (YES) е основана от Американския конгрес през октомври 2002 г., като отговор на събитията от 11 септември 2001г. Програмата се финансира от Държавния департамент през Бюрото за образователни и културни въпроси (ECA) и предоставя на конкурентно подбрани ученици от цял свят стипендия, за да прекарат една академична година в САЩ в приемно семейство, да посещават гимназия, като целта е да се подпомогне разбирателството между хората в САЩ и хората от други страни по света.

Как се кандидатства по програмата?
Критериите през които преминава селекцията на стипендиантите са много високи и освен препоръка от преподавател и академична справка за успеха на кандидата в училище има:

Реклама

Първият етап  включва писане на  три есета на английски език на теми:

  • събитие през последните две години, което е помогнало на кандидата да разбере нещо повече за себе си;
  • две или три качества, които кандидатът притежава и биха му помогнали успешно да се справи с предизвикателството в обменната програма;
  • пример за спор или дебат, в който кандидатът не е бил съгласен с другите и как е защитил мнението си.

Вторият етап включва стандартизиран тест по английски език за определяне ниво на владеене на езика и интервю с представители на програмата. Предстои интервю за виза.

Какво осигурява стипендията?

  • Двупосочен билет за международно и вътрешно пътуване (от дома до САЩ и обратно);
  • Месечна издръжка, която позволява на учениците да участват в училищни събития и за лични нужди;
  • Настаняване за една година в селектирано американско семейство;
  • Записване в Американско средно училище;
  • Активности, свързани с ориентация в програмата, включващи подготовка преди заминаване, ориентация в САЩ и подготовка за реинтеграция;
  • Активности в местни общности;
  • Медицинска застраховка, изключваща предхождащи медицински състояния и зъболекарска грижа.

За ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ –  Правец е вече традиция успешни и активни ученици да бъдат одобрявани по програмите за международен обмен. Те са нашите посланици.

Практиката досега показва, че стипендиантите по програмите се завръщат в своите училища и допринасят за изграждането на нов мироглед, като ги превръщат в конкурентно подготвени кадри за международния пазар на кариерното развитие.

Пожелаваме успех на Никола и го очакваме следващата година да сподели своите впечатления и даде своя принос за подобряване качеството на обучението в нашето училище.

Реклама