Тетевенската болница с дарение от Фонд „Обединени срещу COVID-19“

Реклама

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ предостави финансово дарение на МБАЛ Тетевен „Д-р Ангел Пешев“ ЕООД в размер на 8 000 лв. Целта на дарението е закупуване на защитни средства, дезинфектанти и медицински консумативи.

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България и е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди.

Реклама