Сирените на 2 юни ще работят и тренировъчно

Реклама

Сирените на 2 юни, които по традиция вият в памет на Ботев и загиналите за Свободата на България, тази година ще работят и тренировъчно. В своя заповед областният управител Ваня Събчева разпореди от 11.40 до 12.30 часа на 2 юни 2020 г. да се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч.

Задействането на системата ще се извърши централизирано от 12.00 часа в продължение на 2 минути. При отказ на централизираното задействане на сиренната система по места, тя да се задейства ръчно от блок управление на сиренно-оповестителната система в дежурните стаи на областния и общинските съвети за сигурност.

За организирано провеждане на тренировката кметовете на общини следва да следят за получаването на сигналите, нормалното сработване на сирените на територията на общината; да уведомят населението, за да няма излишен стрес, а отговорниците на ръчните и електромеханичните сирени с местно запускане да ги задействат в 12:00 ч. с периодично прекъсване в продължение на 2 минути.

Реклама

Учебният сигнал „Отбой от въздушна опасност“ да бъде предаден само по електронен път в интервала от 12:02 до 12:07 ч. без да бъде пускан на сиренната система.

Реклама