Община Тетевен е на второ място по прозрачност сред институциите в Ловешка област

Реклама

Община Тетевен е втора по прозрачност сред институциите в Ловешка област. Първата позиция е за Община Троян. Това сочат резултатите от традиционното годишно проучване на Програма „Достъп до информация“ /ПДИ/, чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В периода 10 февруари – 15 април ПДИ прегледа и оцени Интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до информация /ЗДОИ/ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Реклама

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ от края на 2015 г. Нивото на прозрачност през 2020 г. бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

Според проучването институциите в Ловешка област се изкачват нагоре в общия рейтинг, като прави впечатление, че общините са по-прозрачни от структурите на централната власт.

Всички общини от Ловешка област са подобрили прозрачността си в сравнение с миналата година и са се изкачили на предни позиции. Според рейтинга по общини, Троян е на 11-то място, което запазва от миналата година. След това е Тетевен – на 22-то място, като се е изкачила с 26 позиции. Община Угърчин заема 26-то място, при 39-то миналата година. Община Ловеч стремглаво се изкачва 62 позиции нагоре до 35-то място. Подобрила своята прозрачност е и Община Ябланица, от 67-мо на 45-то място. Община Луковит е минала с 11 позиции нагоре до 73-то място, а Община Априлци заема 78-мо, при 167 преди година. Община Летница тази година заема 120-то място, което е 17 позиции нагоре в сравнение с миналата година.

В рейтинга на териториалните държавни институции на изпълнителната власт от 151 институции с най-добри показатели е Областна дирекция „Земеделие“ в Ловеч. Тя заема 30-то място, като в сравнение с миналата година се е покачила с 18 позиции. Следваща по прозрачност е Регионалната здравна инспекция – Ловеч, която е на 37-ма позиция, при 41 предходната година. От 73-то на 45-то място се е качила Регионалната дирекция по горите в Ловеч. За разлика от нея Регионалното управление на образованието показва по-лоши резултати и от 58-ма позиция слиза на 80-то място. Същата е картината и при Областната дирекция на вътрешните работи – Ловеч, която от 88-мо място отива на 111-то.

Според резултатите по индикатори повечето институции в Ловешка област са публикували устройствения си правилник, както и структурата на администрацията. Всички общини имат проекти на нормативни актове, но не всички са публикували доклад на обществените консултации по проекти за нормативни актове. Единствено Община Летница няма публикувани отчети за дейността. Секция „Достъп до информация“ няма Регионалната дирекция по горите -Ловеч, а Областната дирекция на вътрешните работи няма публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация. Годишен отчет за изпълнението по ЗДОИ има на страниците на всички институции, без Община Априлци. Единствено Община Луковит не е посочила списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на институцията. За 2019 г. само общините Летница и Априлци са публикували годишни финансови отчети.

Реклама