Зам.-директорът на НПГГСД „Сава Младенов“ бе удостоен с грамота „Неофит Рилски“

Реклама

По повод честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“, за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование бе удостоена инж. Надя Николова. Тя е заместник- директор на НПГГСД „Сава Младенов“, а грамотата бе връчена от Еленко Начев – началник на РУО, гр. Ловеч.

Това е едно от най-високите отличия, присъждано в образователната система на Република България и е напълно заслужено от инж. Николова, която вече 37 години е отдадена на професията „Учител“. Тя се отличава с изключително внимателен и надежден стил на работа, който създава образователна среда, подпомагаща мотивацията за учене, общуване и автономност.

Талантлив педагог, който във висока степен владее методиката на преподаване, използва съвременни интерактивни методи и компетентностен подход за развитие на самостоятелното мислене на ученика, за създаване на умения при вземане на решения, за формиране на толерантност и уважение, за изграждане на умения за работа в екип.

Реклама

Своята главна професионална задача вижда в развитието на творческите заложби на учениците, във формирането на траен интерес и любов към изучаваната професия – дърворезбар и оператор в мебелното производство – професии, които са традиционни за училището.

Реклама