Областният управител проведе работна среща с изпълнителите на „Балкански поток“ в област Ловеч

Реклама

Областният управител Ваня Събчева и кметът на община Летница Красимир Джонев проведоха днес в Летница работна среща с директора на Консорциум „Аркад“ в България Юрий Швецов, които изграждат трасето на „Балкански поток“ в област Ловеч. Целта бе да се информират за хода на строителните дейности по изграждането на участък 5, както и да се обсъдят въпроси, които вълнуват местните земеделски стопани. В срещата участваха и Пламен Трифонов, специалист „Инвеститорски контрол“ в отдел „Управление на ключови проекти за разширение и междусистемна свързаност“ на „Булгартрансгаз“, и председателят на общинския съвет Андрей Моврадинов.

На трасето работи екип със специалисти и работници от Италия, Гърция, Сърбия, Украйна, Турция, Русия, Румъния, Германия, като се спазват всички противоепидемични мерки, разработени от правителството на България. Работниците и служителите ни след влизане в страната по време на пандемията бяха карантинирани и тестувани според правилата, като се постарахме работата да няма прекъсване, подчерта Швецов. Той представи работата на екипа си и подчерта, че се работи усилено за спазване на всички срокове за изграждането на цялото трасе, в това число и участък 5 да е завършен до есента. 

Да се намери баланс между работата на строителите и земеделските производители в общината, за да могат и те да имат достъп до полетата си поиска кметът на Летница. При пълно разбиране незабавно бе начертан план, който да удовлетворява и двете страни, като земеделските собственици, които също присъстваха на срещата, съдействаха това. Бяха определени трасета, през които те ще могат да преминават без да затрудняват работата на мащабния строителен обект.

Реклама

След работната част Събчева и Швецов посетиха и работната площадка. Целият процес на изграждане бе подробно разяснен, като се акцентира, че тръбите се полагат дълбоко в земята, за да не се нарушават вече изградените пътища. Заварките се полагат изключително точно и прецизно, като изпитания за отличното им качество се извършват два пъти – с рентген и утразвук, след което се полага изолация. Не можем да си позволим никаква, абсолютно никаква грешка, защото това ще създаде огромни проблеми при експлоатацията на съоръжението. Затова сме изключително прецизни в работата си и на обекта работят само специалисти, доказали се с експертизата си, обясни Швецов. Той подчерта, че работата на обекта отговаря на всички законови изисквания по отношение на спазване на трудовата дисциплина и условията за безопасност на работниците. На срещата стана ясно, че вече се работи по десетте участъка от трасето.

Припомняме, че трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин. През месец април 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД определи за изпълнител на обществената поръчка участникът Обединение „Консорциум Аркад“, с когото сключи договор на 18.09.2019 г. Общата стойност на подписания договор при срок за изпълнение на дейностите до 615 календарни дни е в размер до 1.1 млрд. евро без ДДС. В срок до 250 календарни дни ще бъде изграден участък с дължина около 308 км от КС Полски Сеновец до българо-сръбската граница. В област Ловеч трасето преминава през общините Летница и Ловеч. 

Реклама