С 50 % се е увеличил броят на новорегистрираните лица по постоянен и настоящ адрес в община Тетевен за периода януари – май 2020 г., в сравнение с 2019 г.

Реклама

С 50 % се е увеличил броят на новорегистрираните лица по постоянен и настоящ адрес за периода януари – май 2020 г. в община Тетевен, в сравнение със същия период през 2019 г. През 2020 г. броят на новорегистрираните лица е 469, а през 2019 г. – 239.

През 2020 г. най-много новоререгистрирани лица по настоящ адрес са в село Рибарица – 130, като по постоянен адрес са новорегистрирани 2. В село Гложене са новорегистрирани 104 лица по настоящ адрес и 6 по постоянен, а в село Голям извор са съответно 80 лица и 1 лице. В град Тетевен по постоянен адрес новорегистрираните са 12 лица, а по настоящ – 60. В село Български извор новорегистрираните са общо 18 – 13 по настоящ адрес и 5 по постоянен, а в село Черни Вит по настоящ адрес са 24.

В селата Васильово, Галата, Глогово, Градежница, Дивчовото и Малка Желязна общият брой на новорегистрираните по настоящ адрес е 31, а по постоянен адрес – 1, което е в село Градежница.

Реклама

След направената справка в сравнение със същия период за 2019 г., се установява ръст в новорегистрираните лица по постоянен и настоящ адрес, което показва, че община Тетевен става едно по-благоприятно място за живеене и препдочитане.

Реклама