Няма случаи на АЧС и Инфлуенца по птиците в област Ловеч към 5 юни

Реклама

Няма случаи на Африканска чума /АЧС/ по домашни свине и огнища на Инфлуенца по птиците в стопанства на територията на област Ловеч. Това става ясно от доклад на д-р Росен Федерчев, директор на ОДБХ – Ловеч, представен в изпълнение на дневен ред от четвърто поредно неприсъствено заседание на Областната епизоотична комисия, разпоредена със заповед на областния управител Ваня Събчева.

В дневния ред на неприсъственото заседание се предвиждаше още и информация за актуалната епизоотична обстановка в област Ловеч, както и указания за обществеността във връзка с регистрацията на животновъден обект – лично стопанство, както и данни за изпълнението на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (ППНКЛБЖЗ) в частта ваксинация Нюкясълска болест при птиците.          

На територията на областта има регистрирани 4 индустриални ферми и 12 фамилни свинеферми. В тези обекти се извършва периодичен контрол от страна на официалните ветеринарни лекари за съответните общини – вземане на проби официален контрол  и самоконтрол от страна на собствениците на ферми във връзка процедура за реда и начина на извършване на официален контрол и верифициране на дейностите, извършвани от регистрираните ветеринарни лекари или собствениците/ползвателите на обекти, във връзка с контрола, надзора и профилактиката на АЧС в животновъдните обекти за отглеждане на свине. Това се отнася за движение на свинете от животновъдните обекти до други животновъдните обекти и кланиците от и в нашата област. В изпълнение на заповед на изпълнителния директор на БАБХ  се предприемат действия за регистрация и населване на животновъдните обекти за отглеждане на свине – лично стопанство, като акцента е в спазване на изисквания при населването на свине в лично стопанство те да имат отстояние 10 км около индустриалните свинеферми, като заселването може да се извърши след 1 септември тази година, става ясно още от доклада на ОДБХ Ловеч.

Реклама

Федерчев уточни, че продължава регистрацията на личните стопанства, като заявленията се подават при кметовете на населените места.  Съгласно заповед на Областен управител се провеждат заседания и на общинските епизоотични комисии, които имат за цел да популяризират възможността за регистрация на личните стопанства.

В област Ловеч има  шест действащи регистрирани птицеферми за кокошки носачки и родители, две люпилни за кокошеви и водоплаващи птици, четиринадесет ферми за пилета бройлери и седем ферми за патици мюлари. Те са разположени основно в общините Ловеч, Троян и Априлци и са регистрирани птицевъдните ферми.  От начало на годината на територията на област Ловеч няма констатирани огнища на Инфлуенца по птиците, категорични са ОДБХ Ловеч.

В изпълнение на заповед на изпълнителния директор на БАБХ до края на месец Юни 2020 ще се  извьршат проверки заедно с кметовете и кметски наместници по населени места, на всички лични стопанства за отглеждане на свине от наличните в ОДБХ списъци, на собственици които са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди и връзка със заболяването АЧС по свинете, за спазване на подписана от тях декларация за ненаселване на стопанствата по наличните и които към датата на настоящата заповед не са подали заявление за регистрацията им. Провеждат се и обучения на кметове и кметски наместници и общински епизоотични комисии във връзка с регистрацията на лични стопанства по населени места и с необходимостта от инвентаризация на заден двор за нерегламентирано отглеждане на свине, докладва още д-р Федерчев. Според доклада още преди обявяване на пандемия от COVID-19 е започнала ваксинацията на птиците в личните стопанство, както и регистрацията на птици и животни за лична консумация по населените места. След обявяване на извънредното положение процесът е прекъснат. На пазара има ваксина която трябва да се прилага в люпилните, тя изгражда доживотен имунитет и няма да има нужда от ваксинациите на птиците в населените места в 10-километрови зони около промишлените птицеферми, пояснява още в доклада си д-р Федерчев.

Провеждането на четвъртото заседание на Областната епизоотична комисия се проведе чрез писмена процедура, наложена от текущата обстановка в страната и ограничаването на провеждане на масови мероприятия, с оглед ограничаване разпространението на COVID-19.

Реклама