АПИ стартира тръжна процедура за строителен надзор при изграждането на последните 88,9 км от АМ „Хемус“

Реклама

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита тръжна процедура за определяне на изпълнител на строителния надзор при изграждането на последните 88,9 км от АМ „Хемус“. Това е отсечката между 222-ри и 310-ти километър – след връзката с пътя Русе – Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово – Буховци.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 21 414 152 лв. без ДДС. Тя е разделена на три обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 е за надзор при строителството на Участък 7 от АМ „Хемус“, който е с дължина 43,6 км. Той започва при 222-ри км след пресичането на автомагистралата с път I-5 Русе – Велико Търново и завършва при 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла – Търговище. Индикативната стойност за обособената позиция е 10 490 312 лв. без ДДС.
  • Обособена позиция №2 е за осъществяване на надзор при строителството на Участък 8 от АМ „Хемус“, който е с дължина 33,5 км. Отсечката е от пресичането с път II-51 Бяла – Търговище до връзката с път II-49 Търговище – Разград. Индикативната стойност за обособената позиция е 8 039 782 лв. без ДДС.
  • Обособена позиция №3 е за надзор при строителството на Участък 9 от АМ „Хемус“, който е с дължина 11,9 км. Той започва от пресичането с път II-49 и завършва при изграждащия се в момента участък Белокопитово – Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102). Индикативната стойност за обособената позиция е 2 884 058 лв. без ДДС.

Срокът за приемане на офертите изтича в 17:30 ч. на 30 юли 2020 г.

Реклама

В края на декември м.г. АПИ възложи проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на Участъците 7, 8 и 9 от АМ „Хемус“ на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки на „Автомагистрали“ ЕАД. Договорът е на стойност 1 150 000 000 лв. без ДДС.

Доизграждането на АМ „Хемус“ е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. В момента в експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 км. Неизградената част, започваща от п. в. „Боаза“ и завършваща при с. Белокопитово, ще свърже вече построените участъци от двете страни на магистралата.

Реклама