Проби от контактни лица на доказани с коронавирус от Ловеч и Лесидрен са отрицателни

Реклама

На 13 юни продължи проучването на контактните лица на потвърдените случаи на COVID-19 в с.Лесидрен. Идентифицирани са всички контактни на единия от потвърдените случаи, които заедно са празнували абитуриентски бал в ресторанта в Лесидрен, всички те са от селото. Поставени под карантина са 23 лица, в т.ч. две лица от персонала на ресторанта, взети са проби за PCR, които ще бъдат изследвани в НЦЗПБ София. Издадено е предписание на Управителя на ресторанта за крайна огнищна дезинфекция в обекта и стриктно спазване на противоепидемичните мерки след възстановяване дейността му при отмяна на заповедта на Кмета на община Угърчин за извънредни мерки в селото.

ОДП Ловеч предостави списък на лица от ловна дружинка в селото, които по непотвърдени данни са имали закрито събиране през почивните дни 6-7 юни. Осъществен е телефонен контакт с всички от дружинката, които категорично отрекоха тези обстоятелства. С отказа си хората поемат лична отговорност. Едно от лицата е участвало в абитуриентския бал и е обхванато с проба и 14-дневна карантина.

Пробите от контактни лица от „първи ред“ на случая от Ловеч и втория случай от Лесидрен (общо 5), съобщени през седмицата, са отрицателни.

Реклама

През настоящия ден са взети още 3 проби от контактни лица на първия случай от Лесидрен и 2 проби от поставените под карантина и домашна изолация лица от Ловеч и Троян през м.май, на които при отрицателен резултат от PCR тест ще бъде отменена карантината.

Предвид влизане в сила на Заповед № РД-01-333/12.06.2020г. на Министъра на здравеопазването, 28-дневната карантина на потвърдени случаи на домашна изолация и/или лечение се отменя след 14 дни от поставяне под карантина и еднократен отрицателен резултат от PCR тест.

Реклама