РЗИ-Ловеч даде информация за ситуацията COVID-19 в региона

Реклама

Извършени са 3 броя епидемиологични проучвания на доказани и съобщени положителни за COVID-19 лица.Издадени и връчени са 1 предписание за задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ; 2 предписания за задължителна 14 дневна изолация в домашни условия на доказани положителни за COVID-19 лица и 30 предписания за 14 дневна карантина на лица, контактни на положителни за COVID-19. Предписанията са свързани със съобщените случаи в с.Лесидрен и с.Драгана. Едно от положителните лица от с.Лесидрен е хоспитализирано в Инфекциозно отделение за лечение и наблюдение поради неповлияване от лечението в домашни условия.

Издадени са 4 заповеди за отмяна на предписание за поставяне под 28 дневна карантина на положителни лица след дехоспитализация или след домашна изолация и след получен отрицателен резултат от PCR тест.

Осъществен е контрол за спазване на карантината на 18 лица на 14 адреса в областта.

Реклама

Общият брой проби по методика PCR през седмицата са 106, от които:

  • 38 от контактни на доказани положителни за COVID-19 лица – 2 положителни съобщени (с.Драгана);
  • 4 от преболедували лица – отрицателни;
  • 2 от лечебни заведения за болнична помощ от лица с вирусни пневмонии – отрицателни;
  • 62 от прицелна група от общините Угърчин и Троян от доброволци и служители, които са взели активно участие при обслужването на граждани под карантина или възрастни лица, нуждаещи се от помощ в дните на социална изолация-работещи в социален патронаж и обслужвали граждани по домовете, доброволци на БЧК и други – отрицателни. 

През седмицата продължи лабораторното изследване за COVID-19 на домуващите лица в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни – обхванати с изследвания с бързи тестове 106 лица, ползватели на услугата. Няма доказани положителни лица сред домуващите.

Изследването на ползвателите на социалните услуги ще приключи следващата седмица.

Реклама