Мария Стойчева бе преизбрана за член на Управителния съвет на НАПОС

Реклама

Председателят на Общински съвет – Тетевен Мария Стойчева беше преизбрана за член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Това стана на XVIII Общо събрание на Асоциацията, което се проведе в Пловдив на 18 юни.

За председател на УС на НАПОС-РБ бе избран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет.

Сред гостите на  форума бяха Емил Христов – заместник-председател на Народното събрание, Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и София Янчева – председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ).

Реклама

Реклама