Областният щаб по здравеопазване с апел към граждани и институции за спазване на дисциплина с цел ограничаване на разпространението на COVID 19

Реклама

Областният управител Ваня Събчева, която е и председател на Областния щаб по здравеопазване се обръща с апел към гражданите и институциите за стриктно спазване на противоемидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID 19.

Епидемичната ситуация в страната е усложнена. Продължава тенденцията за нарастване на случаите в цялата страна. От огнищно разпространение през предходните седмици, вече се наблюдава установяване на случаи почти във всички области. Разпоредените мерки от Министъра на здравеопазването по отношение задължителното носене на маски на закрито, спазване на дистанция между хората, избягване струпването на много хора в закрити пространства, засилена дезинфекция, следва да бъдат строго контролирани от здравните власти, органите на полицията, общините, областната дирекция по безопасност на храните, се казва в писмо до общините.

Съвместни екипи на РЗИ Ловеч и ОДП Ловеч вече осъществяват засилен контрол на обекти с обществено предназначение. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия и да засилят контрола в самата администрация, във всички общински обекти, в обществения транспорт за носене на маски от граждани,  от служители и персонал, както и стриктно да следят за спазване изискванията за заетост до 50% от капацитета на залите и заетост на местата със спазване на дистанция между хората не по-малко от 1,5 м на културни и спортни мероприятия, организирани или подкрепяни от съответната община.

Реклама

Областният щаб апелира и всички работодатели, собственици или управители на обществени обекти стриктно да спазват установените противоепидемични мерки в работните помещения, при предоставянето на стоки и услуги на клиенти, да осъществяват строг контрол за носене на маски/шлемове на закрито от персонал и клиенти, да осъществяват строг контрол на пропускателния режим за недопускане струпване на хора в обекта и физическа дистанция между хората, засилен дезинфекционен режим.

Дирекция „Инспекцията по труда – Ловеч“ и Службите по трудова медицина да засилят контрола в производствените предприятия за стриктно спазване на мерките за недопускане възникването на огнища на инфекцията и затваряне на предприятия.

Областният щаб призовава гражданите на областта да спазват дисциплина, да правят ежедневна дезинфекция, да спазват дистанция, да проявяват висока лична отговорност, а институциите – контрол, за да се постигне ограничаване на инфекцията до приемливи равнища и единични случаи.

Реклама