МС одобри 13 000 403 лв. за обезщетения и транспортни разходи на педагогически специалисти, близо 150 000 лв са за област Ловеч

Реклама

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Те са в размер на 13 000 403 лв. и са предназначени за финансиране на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. За възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование са предвидени 840 786 лв.

Със средствата по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер 12 159617 лв. ще бъдат изплатени обезщетения на персонала за месеците януари-април 2020 г., заради намаляването на числеността му след настъпила промяна в структурата му или при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание. Това ще става и при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

С останалите 840 786 лв. се възстановяват транспортните разходи за период от три месеца на 3 270 педагогически специалисти от 1 055 общински детски градини от 231 общини.

Реклама

Зя област Ловеч предоставените средства за „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ е общо 128 418 лв, като по общини те се разпределят така: Ловеч – 66 154 лв, Луковит – 1216 лв, Тетевен – 15 185 лв, Троян – 17 827 лв, Угърчин – 25 970 лв и Ябланица – 2066 лв. Общата сума, която предоставя правителството за възстановяване на транспортни разходи е 21 037 лв. По общини средствата са: Летница – 189 лв, Ловеч – 3049 лв, Луковит – 5450 лв, Тетевен7492 лв, Угърчин – 1386 лв и Ябланица – 571 лв.

Реклама