Коефициентът на заетост в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 г. е 46.3%

Реклама

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 48.8 хил., от които 27.2 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.1 хил., а спрямо  първото тримесечие на 2019 г. намалението е с 0.2 хиляди, сочат данните на НСИ.

Коефициентът  на заетост в областта през първото тримесечие на 2020 г. е 46.3% (при 52.4% за страната), съответно 53.7% за мъжете и 39.4% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на деветнадесето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост – на двадесето място.

През първото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.3 хил., като 26.2 хил. от тях са мъже, а 21.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 3.2 хил. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., а спрямо първото тримесечие на 2019 г. намалява с 0.2 хиляди.

Реклама

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.4%, съответно 70.0% за мъжете и 60.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.6 процентни пункта, а в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 1.2 процентни пункта.

Реклама