74 безработни ще бъдат наети в област Ловеч по Регионална програма за заетост

Реклама

74 трайно безработни лица ще бъдат наети на работа в област Ловеч по Регионалната програма за заетост. Това стана ясно днес на проведеното неприсъствено заседание на Комисията по заетостта.

Програмата обхваща регистрирани безработни младежи до 29 г. – техният средно годишен брой е 726 (14.1 % от регистрираните в бюрата по труда на Ловешка област безработни лица), безработни лица над 50-годишна възраст –средно годишен за 2019 брой 2096 или 40.6 % от регистрираните лица, безработни лица с намалена трудоспособност – средно годишен брой 318 (6.2 %) и продължително безработни лица с продължителност на регистрацията над една година – 1761 души средногодишен брой или 34.1 %.

Назначените ще работят за благоустройство на населеното място – метене, почистване, косене, поддържане на градинки, паркове, междублокови пространства, спортни площадки, дворове в училища и детски градини, събиране и извозване на отпадъци, поддържане на хигиена в обществени сгради. Затова и планираните длъжности, на които ще бъдат назначавани лицата, са общ работник; работник поддръжка; работник поддръжка пътища; поддържане и опазване на общинската и държавна собственост; оказване на социални услуги/ помощник кухня.

Реклама

Наетите лица ще работят 4 месеца по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия в населените места на територията на област Ловеч.

В община Априлци ще бъдат назначени 3 безработни лица, в община Летница – 6, в община Ловеч – 9, в община Луковит – 12, в общините Тетевен и Троян съответно по 12 и 6, а в общините Угърчин и Ябланица съответно 12 и 11 човека. Трима ще назначи и Областна администрация. Общият размер за издръжката на наетите безработни е 233 030 лв, като участието на работодателите е в осигуряването на работно облекло, инструменти и материали, препарати, лични предпазни средства.

В резултат на реализация на Програмата на територията на Област Ловеч се очаква населените места да имат по-приветлив и чист облик, поддържана и опазена общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи и опазена околна среда и подпомагане дейностите на социални услуги – детска кухня и Домашен социален патронаж и Центровете за настаняване от семеен тип за деца с и без увреждания, пълнолетни лица с увреждания и пълнолетни лица с деменция.

Началото за изпълнение на програмата ще е не по-рано от 3 август, а планираният край – не по-късно от 11 декември т.г.

Контрол ще бъде осъществяван от териториалните поделения на Агенция по заетостта (ДБТ в областта, ДРСЗ – Ловеч, ЦА на АЗ), Дирекция  „Инспекция по труда” – Ловеч и социалните партньори, членове на Комисията по заетостта на област Ловеч.

Реклама