Проведе се заседание на работната група за безвъзмездно прехвърляне на язовири към държавата

Реклама

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки в Областна администрация се проведе поредното заседание на работната група за разглеждане на преписките за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири – публична общинска собственост. На заседанието се обсъдиха и протоколираха направените бележки по отношение на язовирите в община Ловеч – 20 обекта – язовирите в землищата на селата Лисец – три обекта, по един в селата Малиново, Прелом, Радювене, и Умаревци, по два обекта Скобелево и Стефаново и по три обекта в селата Славяни, Слатина и Тепава.

Работната група разгледаха и допълнително представените документи от общините Луковит – за язовир в с. Тодоричене, и от Тетевен допълнително представените документи за прехвърлянето на язовир „Малка Желязна“. 

Направените по време на заседанието препоръки ще бъдат предоставени на общините, за да предприемат необходимото за окомплектоване на цялата документация за предаване на язовирите.

Реклама

Припомняме, чеобластният управител Ваня Събчева свика първото заседание на работна група за безвъзмездно прехвърляне на язовири от общините към държавата в края на януари. Задачите пред експертите от ДП „Управление и стопанисване на язовири“, ОД „Земеделие“ – Ловеч, Централно управление на напоителни системи, Регионален отдел „Надзор на язовирните стени“ и Областна администрация са свързани с проверки на представените в изпълнение на разпоредби на Закона за водите документации от кметовете на общини на територията на област Ловеч – заявления за безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири-публична общинска собственост, както и представените такива по реда Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от министъра на икономиката.
Първоначално бяха подадени документи за 51 язовири от област Ловеч за прехвърляне на държавата, разпределени по общини – по един от общините Летница и Тетевен, по 4 от общините Луковит и Угърчин, 5 от община Троян и 36 от община Ловеч.
На първата среща още се разгледаха документите, предоставени от общините Летница, Луковит, Тетевен, Троян и Угърчин от гледна точка на изискванията на закона и методиката за приемане на язовирите от Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Документите, предоставени от община Ловеч бяха разгледани на последващи заседания на работната група.

Към момента със заповед на Областен управител е отказано да бъдат прехвърлени на държавата три язовира в община Луковит и един в община Ловеч, а един на община Летница вече и приет.

Реклама