Нов положителен случаи на COVID-19 в област Ловеч

Реклама

На 06 юли в Националната информационна система е регистриран 1 положителен случай на COVID-19 за област Ловеч.

Касае за жена на 54 години от Ловеч, санитар в МБАЛ Ловеч, отделение по Акушерство и гинекология. Жената е без оплаквания.  Ще бъде под задължителна домашна изолация за 14 дни. В семейството има 2 контактни лица, който ще бъдат поставени под 14-дневна домашна карантина и ще им бъде взета проба за изследване.         Последната й работна смяна е на 06 юли 2020г. Отделението по Акушерство и гинекология  е затворено със заповед на директора на РЗИ за 24 часа, считано от 14 ч. на 6 юли за щателно почистване и крайна огнищна дезинфекция. Персоналът с отрицателен резултат продължава да полага грижи за една родирка и новородено при спазване на всички мерки за безопасност. Майката и бебето не са имали никакъв контакт със положителната.

 Осъществена е координация със ЦСМП и МБАЛ Троян – с родилно и АГ отделение, в случай, че се налага хоспитализация в този 24 часов интервал, пациентите да бъдат насочвани към МБАЛ Троян. Издадено е предписание на Изпълнителния директор на МБАЛ Ловеч за въвеждане на предварителен контрол на медицински и немедицински персонал преди всяка смяна с документиране на температура и/или наличие на оплаквания, стриктно спазване на инструкциите за поставяне и сваляне на ЛПС, спазване на дистанция между самия медицински персонал в общите помещения.

Реклама

Всички останали проби от персонала на АГО (16 бр.) са отрицателни.

Реклама