Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 18.02.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Шофьор/пo трудов договор /1
2Машинен оператор шиене/пo трудов договор /4
3Арматурист/пo трудов договор /5
4Кофражист/пo трудов договор /5
5Манипулант промишленост/пo трудов договор /2
6Обслужващ работник промишлено производство/пo трудов договор /1
7Готвач/пo трудов договор /2
8Камериер/ка/пo трудов договор /4
Реклама