В Тетевен се проведе обучение на тема ,,Доброволчество, видове, разпространение“

Реклама

На 9-ти юли в Тетевен се проведе обучение на тема ,,Доброволчество, видове, разпространение“ по проект ,,Предай каузата нататък“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. В него взеха участие младежи от общината, като бяха спазени всички противоепидемични мерки, съгласно разпоредбите на МЗ.

Обучението беше разделено на два модула. По време на първия модул участниците се запознаха със същността и основните характеристики на доброволчеството днес, Световната декларация на доброволците и видовете доброволчество. Темите, обсъждани по време на втория модул бяха свързани с това кой може да бъде доброволец, мотивация на доброволеца, ролята на мотивацията и убеждението и работата в екип – основна в работата на доброволеца.

Обучението се осъществи със съдействието на Община Тетевен и сдружение за общественополезна дейност ,,Екомисия 21 век“ – Ловеч. Сдружението работи по проект ,,Предай каузата нататък“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020) на Министерство на младежта и спорта. Проектът е насочен към младите хора в малките населени места на територията на област Ловеч – Община Тетевен и Община Ябланица, където ще бъдат създадени дорбоволчески центрове.

Реклама

Обща цел на проекта е да насърчи доброволчество сред младите хора с цел тяхното личностно и гражданско развитие и оползотворяване на свободното им време, чрез въвеждане на ефективни доброволчески практики.

Реклама