Областна комисия категоризира язовирите по степен на опасност

Реклама

Междуведомствена комисия, назначена от областния управител Ваня Събчева, в изпълнение на разпореждане в Закона за водите, разгледа и класифицира язовирите по степен на потенциална опасност по критериите определени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото им състояние.

В работата на комисията бяха включени представители на Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор,  Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен, РДПБЗН-Ловеч, „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен, Областна администрация – Ловеч и общините, на чиято територия са обектите.

82 язовира бяха надлежно разгледани и категоризирани в три групи – 21 са класифицирани като първа степен на потенциална опасност,  21 втора и 40 трета степен.

Реклама

На проверка от Междуведомствената комисия подлежат всички язовири класифицирани първа и втора степен на потенциална опасност, като тя ще се осъществява в периода септември-октомври 2020 г.

Комисията бе председателствана от зам.-областният управител Илиян Тодоров.

Ето кои обекти Междуведомствената комисия квалифицира с риск първа степен, които изискват строго наблюдение – „Каменец“ и „Пустия“ в община Летница, „Александрово“, „Мишковец“, „Пелик дере“, „Крапец“, „Полето“, „Прелом“ в община Ловеч, „Сопот“, „Морун“, „Пазар дере“ в община Угърчин, „Ледево“, „Шарковско“, КОС 1 и КОС 2 в община Троян. В община Луковит това са язовирите „Синдиката“ и „Тодоричене“, а в община Ябланица „Боаза“, „Голяма Брестница“ и „Витина лъка“. В община Тетевен само язовир „Малка Желязна“.  

От категоризираните втора степен са по един язовир в общините Априлци, Троян, Ябланица и Угърчин, а всички останали – 17 са в община Ловеч. Трета степен са язовири в община Летница – 2, Ябланица – 1, по три в общините Троян, Луковит и Угърчин и 28 в община Ловеч.

Реклама