Мария Стойчева е избрана за зам.-председател на постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

Реклама

Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) избра своето ръководство за новия мандат.

За председател на Комисията бе избран Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, а за заместник-председатели:

  • Делян Млъзев – кмет на Община Елена
  • Елена Балтаджиева – кмет на Община Каварна
  • Пантелей Мемцов – председател на ОбС-Чепеларе
  • Мария Динева – председател на ОбС-Стара Загора
  • Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен
  • Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, Община Родопи
Реклама