Кметът на Тетевен бе избран за зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване в НСОРБ

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за мандат 2019-2023 г.

Избирането ми за заместник-председател на Постоянната комисия по здравеопазване в НСОРБ е чест и голяма отговорност, каза д-р Бояджиева. Тя допълни още, че като член на тази комисия и в предходния мандат е участвала в подготвянето на предложения за усъвършенстван на нормативната база в здравеопазването, в обмен на положителен опит между общините и общинските болници. В този мандат освен нерешените дотук проблеми пред нас ще има и нови предизвикателства, сподели кметът на Тетевен.

Комисията по здравеопазване е експертно-консултативен орган на НСОРБ, в който протича активен дебат и се търсят решения на проблемите в сферата на общинското здравеопазване – общинските болници, детското и училищно здравеопазване. За председател през мандат 2019-2023 г. бе избран кметът на Търговище д-р Дарин Димитров.

Реклама

Предвижда се и формиране на позиция на НСОРБ за програмиране на допълнителните средства от Европейския съюз за насърчаване на възстановяването от кризата с COVID-19. На първото заседание на Комисията, проведено на 17 юли, обърнахме внимание на значителните усилия, положени от всички общини и общински болници в условията на извънредно положение и кризата с COVID-19 и изтъкнахме успехите в общинското здравеопазване, постигнати с добра организация и мобилизиране на собствен и привлечен ресурс. В хода на кризата възникна необходимостта и от допълнителен ресурс за общинските болници, подчерта д-р Бояджиева.

Реклама