Областният управител проведе работна среща с Диана Янчева, зам.-председател на НСИ по Преброяване 2021

Реклама

Областният управител Ваня Събчева проведе работна среща с Диана Янчева, зам.-председател на Национален статистически институт /НСИ/. На срещата бе обсъден извършващият се в момента предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите, необходима за Преброяване 2021.

В разговора между Събчева и Янчева стана ясно, че на територията на област Ловеч са извършени всички дейности, предвидени по график към момента и всички общини са подготвени за преброяването.

По време на този предварителен обход, който ще приключи до 15 септември, обучени регистратори ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване.

Реклама

Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци, стана ясно още на срещата.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани единствено и само ако се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

58 за регистраторите за област Ловеч и те могат да бъдат идентифицирани чрез служебната карта, която всеки от тях е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

В срещата участва и Цветозария Гатева, началник отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч към ТСБ – Северозапад.

Реклама