6 877 безработни в Ловешка област

Реклама

В края на месец юни в бюрата по труда от Ловешка област има 6877 регистрирани безработни  лица, като спрямо май те са с 615 по-малко или спадът е от 8.2%. В същото време увеличението спрямо юни 2019 г.  е с 42.6% или със 2 054 лица.

Равнището на регистрирана безработица в Ловешка област през юни е 12.3%. Сравнението спрямо предходен месец показва намаление от 1.1 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с 3.7 процентни пункта. 

  • Най-ниска е безработицата през юни в община Троян – 8.0% и община Ловеч– 8.2%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин –29.7% и в Ябланица – 27.3%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 8.5%, в Тетевен – 15.9%, в Луковит – 23.2% и в Летница – 26.1%.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 553 безработни лица.

Реклама

Работа на субсидирани работни места са започнали 36 лица от рисковите групи – 34 по програми и мерки за обучение и заетост и 2 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 307, като 78.8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (53.6%), държавно управление (15.9%), хотелиерство и ресторантьорство (11.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (5.9%), строителство (4.7%), култура, спорт и развлечения (1.6%) и др.

Най-търсените професии през този месец са: монтажници,  работници в добивната и преработващата промишленост, персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; чистачи и помощници; работници по събиране на отпадъци; продавачи; медицински работници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; строителството и транспорта; занаятчии и печатари; персонал, полагащ грижи за хората и др. 

Реклама