ОИЦ – Ловеч стартира серия от „Открити приемни“ в град Тетевен

Реклама

На 27 юли Областен информационен център – Ловеч проведе първата от серия „Открити приемни“ в град Тетевен. Мобилният щанд бе разположен на централния площад в града, в близост до сградата на Община Тетевен. Експертите от ОИЦ – Ловеч предоставяха информация относно различни актуални в момента и предстоящи възможности за кандидатстване по мерки и процедури, съ-финансирани от ЕСИФ.

Акцент в тази открита приемна беше финансирането на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони и възможностите за кандидатстване по под-мерките 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма от мярка 4, Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4, както и различните процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, насочени към бизнеса и работодатели за справяне с последиците от пандемията COVID19.

Приемната на Областен информационен център – Ловеч бе посетена от 19 души, представители на общинска администрация, секретаря на НЧ „Развитие – 1931“ – с.Рибарица, земеделски производители и граждани. Традиционно и тази година откритата приемна на ОИЦ – Ловеч бе уважена лично от зам.-кмета на Община Тетевен Тони Стоев, с когото са обсъдени различни проектите, които общинското ръководство изпълнява в момента по Програмата за развитие на селските райони и такива, чието стартирането се очаква скоро.

Реклама

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

Реклама